Voorwaarden voor verwijzingen

Een succesvolle verwijzing moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De verwijzer krijgt 30 dagen krediet op zijn account voor elke nieuwe gebruiker die zich via zijn verwijzingscode aanmeldt voor een abonnement op MUBI.com (niet van toepassing op abonnementen van derden).
 • De verwijzer mag zijn of haar code een onbeperkt aantal keren delen.
 • De verwezen gebruiker moet een nieuwe MUBI-klant zijn en een abonnement op MUBI.com zijn begonnen om in aanmerking te komen.
 • De verwezen vriend kan het verwijzingsaanbod alleen toepassen via de persoonlijke link van de verwijzer.
 • De verwijzingscode biedt een tegoed van 30 dagen voor het eerste abonnement van de verwezen vriend.
 • Elke verwijzing moet uniek zijn om in aanmerking te komen.
 • Verwijzingsbeloningen kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingscodes of aanbiedingen.
 • Verwijzingen mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Gebruikers mogen niemand "spammen" met uitnodigingen voor verwijzingen.
 • Verwijzers komen in aanmerking voor een gratis MUBI-tas als ze hun eerste 5 geldige verwijzingen hebben gedaan. De beloning is niet cumulatief, dus als een verwijzer meer dan 5 geldige verwijzingen maakt, komt hij in totaal slechts in aanmerking voor één MUBI-tas.
 • MUBI behoudt het recht om naar eigen goeddunken te allen tijde de uitreiking van een beloning aan een verwezen gebruiker of verwijzer te weigeren.
 • MUBI behoudt het recht voor naar eigen goeddunken alle elementen van dit aanbod te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • MUBI kan het verwijzingsprogramma of de mogelijkheid van een gebruiker om eraan deel te nemen te allen tijde en om welke reden dan ook opschorten of beëindigen.