For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Ita Rina

Ita Rina

“'Ne znaš da hodaš', vikao je režiser. Svu svoju snagu usmerila sam na što graciozniji hod, dok sam u sebi mislila:"Kako je moguće da ja, koja sam se tri puta popela na Triglav, odjednom nisam u stanju da hodam. Moram da priznam da su ti prvi koraci u filmu bili teži od bilo kog opasnog planinarenja.”

Actor