For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Mitsuko Yoshikawa

Mitsuko Yoshikawa

Actor

Mitsuko Yoshikawa