For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Stanislav Szomolányi

Stanislav Szomolányi

“Keď už sa človek pozerá okolo seba, všíma si krásu prostredia a typy ľudí. Ale keď je už v istom profesijnom postavení, musí si skôr rozširovať intelektuálny rozhľad. Musí spoznať nových ľudí, nové krajiny, nové problémy, aby potom, keď sa dostaví problém pri práci, mohol použiť metódu porovnávania. Aj v škole učím budúcich kameramanov najskôr príbehovo myslieť.”
Show all (14)

Cinematographer