Photo of Hiroshi Shimizu

Hiroshi Shimizu

"People like me and Ozu get films made by hard work, but Shimizu is a genius.” [Kenji Mizoguchi]

Director

Show all (42)

Screenwriter

Story

Producer