Photo of Mar Coll

Mar Coll

“El meu cinema és el resultat de com canvio jo. Per a mi és clar que el bon cinema és simplement el compromís del director amb l’honestedat. I, si aquest compromís no es dóna, és fàcil de veure. Prefereixo una pel·lícula fallida a una de deshonesta.”

Director

Screenwriter