Photo of Sophia Olsson
Photo of Sophia Olsson

Sophia Olsson

“Det allra bästa kreativa samarbetet är det där regissör och fotograf väljer varandra. Det kreativa samarbetet med regissören före manus – även om alla filmens beståndsdelar givetvis är viktiga för helheten.”

Cinematographer

Show all (19)