For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Shunichi Nagasaki

  Shunichi Nagasaki Cast, Director

 2. Photo of Akihito Yagi

  Akihito Yagi Cast

 3. Photo of Yuji Suzuki

  Yuji Suzuki Cast

 4. Photo of Kenji Anan

  Kenji Anan Cast

 5. Photo of Arashi Fukasawa

  Arashi Fukasawa Cast

 6. Photo of Hakuryu

  Hakuryu Cast

 7. Photo of Takayasu Komiya

  Takayasu Komiya Cast

 8. Photo of Jôji Iida

  Jôji Iida Screenplay

 9. Photo of Katsuhiro Ogawa

  Katsuhiro Ogawa Producer

 10. Photo of Kanjiro Sakura

  Kanjiro Sakura Executive Producer

 11. Photo of Naoki Sato

  Naoki Sato Music

 12. Photo of Masato Kaneko

  Masato Kaneko Cinematography

 13. Photo of Hirohide Abe

  Hirohide Abe Editing

 14. Photo of Tatsuo Ozeki

  Tatsuo Ozeki Production Design

 15. Photo of Yutaka Tsurumaki

  Yutaka Tsurumaki Sound