For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Seijun Suzuki

  Seijun Suzuki Director

 2. Photo of Gan Yamazaki

  Gan Yamazaki Screenplay

 3. Photo of Hachiro Kasuga

  Hachiro Kasuga Cast

 4. Photo of Hideaki Nitani

  Hideaki Nitani Cast

 5. Photo of Hisano Yamaoka

  Hisano Yamaoka Cast

 6. Photo of Ikuko Kimuro

  Ikuko Kimuro Cast

 7. Photo of Shoichi Ozawa

  Shoichi Ozawa Cast

 8. Photo of Tôru Abe

  Tôru Abe Cast

 9. Photo of Toshitaro Nakao

  Toshitaro Nakao Cinematography

 10. Photo of Yoshi Eguchi

  Yoshi Eguchi Music

 11. Photo of Teruyoshi Satani

  Teruyoshi Satani Production Design

 12. Photo of Ryoji Mogi

  Ryoji Mogi Producer

 13. Photo of Akira Suzuki

  Akira Suzuki Editing

 14. Photo of Eizo Sakai

  Eizo Sakai Sound