For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Toshiyuki Tsuru

  Toshiyuki Tsuru Director

 2. Photo of Junko Takeuchi

  Junko Takeuchi Cast

 3. Photo of Chie Nakamura

  Chie Nakamura Cast

 4. Photo of Yoichi Masukawa

  Yoichi Masukawa Cast

 5. Photo of Kazuhiko Inoue

  Kazuhiko Inoue Cast

 6. Photo of Kyousuke Ikeda

  Kyousuke Ikeda Cast

 7. Photo of Akio Ôtsuka

  Akio Ôtsuka Cast

 8. Photo of Haruhi Terada

  Haruhi Terada Cast

 9. Photo of Hisao Egawa

  Hisao Egawa Cast

 10. Photo of Kenji Hamada

  Kenji Hamada Cast