For a better experience on MUBI, update your browser.
  1. Photo of Yasuji Murata

    Yasuji Murata Director

  2. Photo of Chuzo Aoji

    Chuzo Aoji Screenplay

  3. Photo of Suiho Tagawa

    Suiho Tagawa Screenplay