For a better experience on MUBI, update your browser.

Ranked.

Kong bu fen zi/The Terrorizer(s) (1986)

Gu ling jie shao nian sha ren shi jian/A Brighter Summer Day (1991)
Ma jiang/Mahjong (1996)

Du li shi dai/A Confucian Confusion (1994)
Yi yi (2000)

Hai tan de yi tian/That Day, on the Beach (1983)

Visit my site: CinemaBecomesHer.com