For a better experience on MUBI, update your browser.

FORGOTTEN TREASURES (of CZECHOslovak new wave)

by Eirianedd
FORGOTTEN TREASURES (of CZECHOslovak new wave) by Eirianedd

Not yet in the database:
PRVNÍ DEN MÉHO SYNA (Ladislav Helge, 1964) ******
ZLATÁ RENETA (Otakar Vávra) *
STUD (Ladislav Helge, 1967) ****
ŽIVOT SCHIZOFRENNÍHO BÁSNÍKA ALEXANDRA MARZE (Vojtěch Jasný, 1972) ****
SÚKROMNÉ ŽIVOTY (Dušan Hanák, 1990) ****
HELIMADOE (Jaromil Jireš, 1992) ****