For a better experience on MUBI, update your browser.

Subskrypcje

Miesięczna / Roczna

$10.99 miesięcznie / $95.88 rocznie

Możesz

Ogladać Wszystkie Obecnie Wyświetlane filmy
Ogladać Wszystkie Wydania Specjalne MUBI
Ogladać Wszystkie Premiery
Pobierać filmy na aplikacje mobilne
Oglądać inne zestawy za granicą

Baza danych 150,000 filmów

Oceniaj i recenzuj filmy
Twórz listy filmów
Omawiaj recenzje
Dogłębna analiza treści filmów

Notebook

Przeczytaj nasze codzienne ogłoszenie filmowe

Podstawowa

Za darmo

Nie możesz oglądać i pobierać filmów


Baza danych 150,000 filmów

Oceniaj i recenzuj filmy
Twórz listy filmów
Omawiaj recenzje
Dogłębna analiza treści filmów

Notebook

Przeczytaj nasze codzienne ogłoszenie filmowe