We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Click here for more information.
Photo of Adam Sikora
Photo of Adam Sikora

Adam Sikora

“Chodzi o wymiar autoterapeutyczny. Zresztą większość filmów to w jakimś sensie opowieści o ich autorach. Pozostaje kwestia kamuflażu, można być bardziej lub mniej dosłownym.”

Cinematographer

Show all (19)

Director

Screenwriter